Pravidla a průběh akce

1.  podání přihlášky (do 5. května 2021 včetně)

2.  zaplacení příspěvku na organizaci ve výši 650,- Kč

(organizace, strava, dekret, mapa, účastnická karta, pamětní medaile)

Bez pamětní medaile je příspěvek na organizaci ve výši 300,- Kč

(organizace, strava, dekret, mapa, účastnická karta)

3. dodržováním Návštěvního řádu

k nahlédnutí a stažení zde

4. storno podmínky

Účast na pochodu lze odhlásit písemně na emailovou adresu pochod-sumava@seznam.cz, Vámi zaplacené startovné bude neprodleně vráceno takto:

do 4. května 2021 – 100% uhrazené částky,

od 5. května 2021 startovné propadá ve prospěch pořádání akce.

5. parkování

Parkování vozidel účastníků akce je zabezpečeno bezplatně na základě předložení dokladu (potvrzení o zaplacení), které Vám přišlo po dokončení registrace na zadaný email.

6. průběh

Po příjezdu bude následovat prezentace účastníků. Hromadný start nebude organizován. Čas pochodu nebude měřen. Je pouze jedna podmínka, a to dokončení pochodu do 18:00 hod.

Jsou stanoveny následující trasy:

  •  10,7 km;
  •  27 km.

Trasy jsou značeny turistickými značkami a mapou. Účastníci pochodu jsou povinni mít po celou dobu účastnickou kartu. Na základě absolvování pochodu jsou splněny podmínky pro udělení Pamětní medaile. Ústroj: turistická, dobové uniformy. U příslušníků ozbrojených složek dle vlastního uvážení (uniforma příslušníka AČR vítána).

Strava:

  • bageta, voda, sušenka, ovoce;
  •  oběd.

7. Pravidla pochodu

Účastník se může na trase pohybovat pouze vlastní silou. V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.)

Na trase nebudou rozmístěny kontrolní stanoviště. Pochod je o svobodě člověka a právu vlastního rozhodování v rámci obecných pravidel.

Účastník je povinen dodržovat trasu. V případě nerespektování určené trasy zaniká status účastníka pochodu, osoba která tak učiní se stává fyzickou osobou právně zodpovědnou.

Startující se pochodu účastní na vlastní nebezpečí.

Příspěvek na organizaci bude vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

Účastník je povinen odevzdat kontrolní kartu v cíli. Po celou dobu pochodu si nese registrační kartu (každá kontrolní karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi).

Účastník je vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici – reflexní vesta, kterou užívá při pohybu po komunikaci, při pohybu po turistických trasách používána být nemusí.

Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky.Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 na str. 33. o chůzi v organizovaném útvaru chodců.

Všechny akce a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány.

Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni, vyřazeni ze seznamu účastníků a nedostanou žádnou kompenzaci a odměnu.

Organizátor pochodu není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel a nebo obsahu.

Nárok na ocenění vzniká:

a) dodržením pravidel pochodu;

b) zaplacením příspěvku na organizaci;

c) projitím zvolené trasy;

Účastník, který splní podmínky pochodu, obdrží medaili se stužkou a certifikát po absolvování pochodu.

Organizátor si vyhrazuje akci kdykoliv předem zrušit a účastníkům pochodu vrátit zaplacený příspěvek.