Trasy

Start a cíl je v letošním ročníku umístěn do 🙂  , kde pro účastníky pochodu bude připravena registrace a strava.

Trasy budou vedeny po cestách s režimem vstupu, kde je potřeba se chovat podle pravidel schválených pro vstup na toto území, tato akce je jednorázová a vstup není do jiných míst mimo vyznačených turistických tras povolen.

MAPA 

TRASA „A“

nenáročná trasa pro odpočinek a děti  (pro otevření trasy klikni)

TRASA „B“

nenáročná turistická trasa  (pro otevření trasy klikni) 

TRASA „C“

středně náročná turistická trasa (pro otevření trasy klikni)