Trasy

Start a cíl je v letošním ročníku umístěn do obce Nová Pec, kde pro účastníky pochodu bude připravena registrace a strava.

Trasy budou vedeny po turistických cestách s upraveným režimem vstupu, kde je potřeba se chovat podle pravidel schválených pro vstup do Národního parku Šumava. Tato akce je jednorázová a vstup není do jiných míst mimo vyznačených turistických tras povolen.

MAPA